Rozdział

Pisanie rozdziału: Kilka żelaznych zasad

Na początku rozdziału umieszczaj zawsze krótki wstęp, w kórym napisz jakie informacje się w nim znajdują. Nie umieszczaj cytat za cytatem. Każdy cytat powinien być opatrzony wprowdzeniem albo komentarzem. Cytat nie może kończyć rozdziału. Zakończeniem rozdziału powinno być podsumowanie dokonane przez autora pracy.