Przypisy

Żadna praca dyplomowa czy zaliczeniowa nie może obyć się bez przypisów. Dzięki nim cytowane elementy w pracy  nie są plagiatem. Kilka zasad jak tworzyć przypisy:

1.Tytułów publikacji nie piszemy w cudzysłowie.

2.Kropkę na końcu przypisu stawiamy w każdym przypisie albo w żadnym.

3.Do dzieł  wcześniej cytowanych używamy: ibidem – op. cit. albo : tam e –dz. cyt.

4.Wzór przypisu powinien wyglądać następująco:

J. Kowalski, Poradnik pisania, Warszawa 1999, s. 23.