Przedmiot i cel badań

Aby można ropocząć procedurę badawczą należy oprzeć się na konkretnym przedmiocie badawczym. Przedmiot badawczy należy rozumieć jako różne twory życia społecznego zarówno materialne jak i idealne czyli np. (poglądy). Jeżeli określimy przedmiot badawczy możemy postawić cele badawcze.