Problemy badawcze

Problem - słowo pochodzi z języka grckiego i ozncza trudność, przeszkodę. Problem badawczy  to nic innego jak pewne pytanie czy zespół pytań. Odpowiedzią na te pytania są badania empiryczne. W części empirycznej pracy należy postawić głowny problem badawczy oraz inne szczegółowe problemy badawcze.