Regulamin

Zasady ogólne

 

  1. Nasz serwis świadczy wyłącznie usługi edukacyjne, informacyjne i pomocnicze w zakresie pisania wszelkiego rodzaju prac tematycznych zleconych przez klienta.

  2. Klient może kontaktować się z serwisem telefonicznie lub poprzez pocztę e – mail i w taki sam sposób składa on wszelkiego rodzaju zapytania do serwisu oraz zamówienia.

  3. Na życzenie klienta może zostać wystawiony za wykonaną pracę rachunek.

  4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez klienta przesłanych mu materiałów, zwłaszcza jeśli dotyczy to wykorzystania prac z naruszeniem przepisów Prawa Autorskiego oraz artykułu 272 Kodeksu Karnego.

  5. Za każde zrealizowane zamówienie klient jest zobowiązany do wniesienia stosowanej i uzgodnionej wcześniej opłaty.

§ 1

Działalność naszej firmy polega na dostarczaniu na zlecenie klienta i na jego zamówienie tylko wstępnych wersji wszelkiego rodzaju prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, tekstów i artykułów tematycznych. Przesyłane przez nas wersje mają jedynie charakter ogólny i bazowy, który przez klienta powinien być szerzej rozwinięty.

§ 2

Serwis nie ponosi najmniejszej odpowiedzialności za niewłaściwe lub też niezgodne z prawem wykorzystanie przygotowanych treści. Nie bierze również odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju naruszenie przepisów o Prawie Autorskim. Przesłane artykuły to tylko wzory do napisania własnych autorskich prac klienta.

§ 3

Serwis gwarantuje każdemu klientowi pełna i całkowitą anonimowość i dyskrecję. Wszelkie sporządzone teksty mogą być przesyłane do klienta zarówno pocztą elektroniczną jak i przesyłką pocztową. Wszelkie niezbędne dane do wykonania zlecenia, takie jak, imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e – mail oraz inne tego rodzaju informacje będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby marketingowe naszego serwisu. Nie ma możliwości udostępniania ich osobom trzecim.

§ 4

Po złożeniu zamówienia i określenia wszystkich niezbędnych danych do przygotowania zlecenia, następuje podpisanie umowy z klientem. Każda taka umowa zawiera przede wszystkim termin realizacji zlecenia, który został uzgodniony ze zleceniodawcą, temat zlecenia, koszt jego wykonania oraz zasady dokonywania płatności. Praca może być wykonywana częściami, etapami lub też całościowo.

§ 5

Każdy klient dysponuje 14 –dniowym okresem na wnoszenie wszelkich poprawek i uwag do pracy, od dnia dostarczenia mu jej części lub też całości pracy. Po tym terminie uznaje się, że praca spełnia wszelkie wymagania klienta.

§ 6

Wszelkiego rodzaju opóźnienia w terminie realizacji zlecenia, które wynikają z bezpośredniej winy klienta podlegają dodatkowej opłacie, która jest kalkulowana indywidualnie. Klient ponosi również wszelkie dodatkowe koszty związane z wprowadzaniem przez niego wszelkiego rodzaju poprawek i zmian już w trakcie realizacji zamówienia przez serwis. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu kompletnej pracy klient nie ma prawnej możliwości wycofania się z podpisanej umowy.

Złożenie zamówienie przez klienta na konkretną pracę jest równoważne z akceptacja niniejszego regulaminu.