Cennik

Każda firma działająca w naszej branży posiada mniej więcej ustalony cennik. Niestety my takowego nie możemy zaprezentować naszym klientom. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie i są ściśle uzależnione od stopnia trudności tematu, dostępności materiałów źródłowych, zarówno tych drukowanych jak i w formie elektronicznej, zakresu tematycznego danej pracy, dyscypliny, ilości stron, jak również terminu realizacji zamówienia. Wszystkie te elementy są całkowicie różne dla różnych zleceń. Na naszą cenę wpływa także fakt, że każda praca pisana jest indywidualnie i nie ma możliwości powielenia innej pracy. Osoby wchodzące w skład naszego zespołu nie korzystają również z wcześniej napisanych tekstów, więc nie ma najmniejszej możliwości by klient został posądzony o plagiat. Cena uzależniona jest ściśle również od dyscypliny z jakiej ma być praca. Wszelkiego rodzaju prace typowo techniczne i inżynieryjne traktowane są w specjalny i zupełnie odrębny sposób.